BRZYDKIE KACZĄTKO Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała

Foto: JerBa Studio