KRAWIEC NITECZKA, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Katowice