MĘSKIE D’RAMY CZYLI MIĘDZY TESTOSTERONEM A REUMATYZMEM, Teatr Palladium, Warszawa